Wiktionary:Stilguide/Uttal/Limburgiska

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kvalitetskontroll – diskussion
På diskussionssidan finns en pågående eller oavslutad diskussion som rör detta uppslag.
Motivering: Konflikt mellan vad som sägs i inledningens två stycken. Vad tycker vi egentligen om att välja en viss dialekt som utgångspunkt för beskrivningen?

Här är en sida för att underlätta ifyllandet och tolkandet av uttalsangivelser för uppslagsord på limburgiska.

Not: Limburgiska har ett standardiserat skriftspråk men ingen motsvarande talspråklig standardform. Uttalsbeskrivningen på denna sida utgår från Etsberg-dialekten. Denna "harmonierar" väl med skriftspråket, använder alla ljud som förekommer i de olika limburgiska dialekterna, och kan sägas placera sig "i mitten" av den limburgiska dialektvariationen - en slags "medel-limburgiska". Uttalet i andra dialekter kommer alltså att avvika mer eller mindre från beskrivningen nedan.

Speciella symboler
IPA markerar :
ː lång vokal
ˈ huvudbetoning
ˌ bibetoning
. stavelsegräns
ligatur

Vokaler[redigera]

Långa vokaler
Ortografi IPA Exempelord Uttal och exempel Kommentar
aa graas uttal: ɣr̩áːs
ae æː vaers uttal: vǽːs̠ː
ao ɔː knaok uttal: knɔ́ːk
ar ɐː charge uttal: ʃɐ̀ːʃ endast vanlig i franska lånord
ee deer uttal: déːʁ
eu øː bezeuk uttal: bəˈzø̀ːk
ie wiet uttal: ʍíːt
oe boek uttal: búːk
oo blood uttal: blóːd
uu vuur uttal: výːs̠
äö œː läöge uttal: lœ́ː.ɣɐ
â ɑː Mâres uttal: mɑ̀ː.rəs endast vanlig i geografiska namn
Korta vokaler
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
a ɑ mat uttal: mɑ̀t
a a manj uttal: màɲ före nasaler
e æ erm uttal: ǽs̠m̩
é ɪ gén uttal: ɣɪn endast för att betona obetonade ord
i ɪ wich uttal: ʍɪ̀x
ie i miensj uttal: mìɲʃ
o ɔ klok uttal: klɔ̀k gammal ortografi för disambiguationer av "ó" och "ô"
u ʏ strumme uttal: sts̠ʏ̀.mɐ gammal ortografi
y ɛ dyl uttal: ðɛ̀l gammal ortografi
à ʌ Reutebàk uttal: ˈz̠œ́ː.tɐ.bʌ̀k endast vanlig i geografiska namn
è ɪ bèd uttal: bɪ̀d
ù ø vùr uttal: vø̀s̠
á a Árse uttal: ˈà.s̠ːɐ endast vanlig i geografiska namn
ó o bók uttal: bòk
ö œ öl uttal: œ̀l
ô ɔ klôk uttal: klɔ̀k gammal ortografi
Diftonger och triftonger
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
aj ɑɪ̯ haj uttal: hɑ̀ɪ̯
aw aʊ̯ raw uttal: z̠àʊ̯
ei ɛɪ̯ geit uttal: ɣɛ̀ɪ̯t̪
ieë ɪ̯ɐ kieër uttal: kɪ̯ɐ̀s̠
oea ʊ̯eɐ̯ sjoean uttal: ʃʊ̯èɐ̯n
ou ɒʊ̯ oug uttal: ɒ̀ʊ̯x
uue yɐ̯ huuere uttal: hỳɐ̯rɐ
èè eɪ̯ drèè uttal: ðr̩èɪ̯
ów oʊ̯ gówdj uttal: ɣòʊ̯c
öj œɪ̯ böjning uttal: bœ̀ɪ̯nɪŋg


Betoninglösa vokaler
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
e ɐ kènne uttal: ˈkɪ̀.nɐ
e ə bekèndj uttal: bə.ˈkɪ̀ɲc
e ɪ bezeen uttal: bɪ.ˈzéːn

Konsonanter[redigera]

Nasaler
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
m m maerzwien uttal: ˈmǽːr.zwíːn
m ɱ vraem uttal: vz̠æ̀ːɱ vanlig i pluralformer av adjektiv
n n naas uttal: nàːs
ng ŋg minge uttal: ˈmɪ̀ŋ.gɐ
nk ŋk dink uttal: ðɪ̀ŋk
nj ɲ manj uttal: màɲ
Plosiver
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
b b berg uttal: bǽrx
ch g chèrk uttal: gɪ́s̠k endast vanlig i k-mutationer
d d daag uttal: dáːx
dj ɟ höbbendje uttal: ˈhœ̀.bɐɲ.ɟɐ
dj c móndj uttal: mòɲc
gk g rögk uttal: ʰrœ̀g
k b kóp uttal: kòp
t t tied uttal: tíːd
t hert uttal: hæ̀s̠t̪
tj c kóntj uttal: kòɲc
Frikativor
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
ch x ach uttal: ɑ̀x
d ð doe uttal: ðúː
f f fietsj uttal: fìtʃ
g ɣ good uttal: ɣóːd
h h hed uttal: hæ̀ð
r ʁ deer uttal: déːʁ efter "ee" och "eu"
r moor uttal: móːs̠
r roead uttal: z̠ʊ̯èɐ̯d
rj aerj uttal: æ̀ːrç
rs s̠ː órs uttal: òs̠ː
s s stein uttal: stɛ̀ɪ̯n
sj ʃ sjoon uttal: ʃóːn
v v vólk uttal: vòlk
z z zeut uttal: zø̀ːt
zj ʒ zjaad uttal: ʒàːd
Aspirerad
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
l ʰl loupe uttal: ˈʰlɒ̀ʊ̯.pɐ utdöende
n ʰn noeat uttal: ʰnʊ̯èɐ̯t̪ utdöende
r ʰr rope uttal: ˈʰròː.pɐ utdöende
sj ʰʃ wasje uttal: ˈwɑ̀ʰ.ʃɐ utdöende
w ʰw eller ʍ wiel uttal: ʰwìːl utdöende
Andra former
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
j j jórd uttal: jòz̠ð
l l loes uttal: lùːs
lj wilj uttal: wɪ̀lː vanlig i pluralformer av adjektiv
r r ieëre uttal: ˈɪ̯ɐ̀.rɐ
w w wólk uttal: wòlk
wl ɸ̃l̩ wloeas uttal: ɸ̃l̩ʊ̯èɐ̯s
wr β̞r wreef uttal: β̞rèːf
<tl>l óntlouve uttal: òn.ˈtl̥ɒ̀ʊ̯.vɐ <tl> innebär en tönlos konsonant före <l>
<tl>n óntnèrve uttal: òn.ˈtn̥ɪ̀z̠.vɐ <tl> innebär en tönlos konsonant före <n>