Övriga tecken

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till: navigering, sök

Se även Övriga uppslagsord.

Teknisk begränsning
Av tekniska skäl kan inte alla tecken få egna artiklar. De tecken som berörs presenteras i stället här.

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
punkt
.
U+002E
FULL STOP

.

 1. punkt; skiljetecken som används för att markera slutet av en mening
  När jag kommit hem, tvättade jag händerna.
 2. (matematik) decimalpunkt; tecken som i bl.a. amerikansk litteratur skiljer heltalsdelen från decimaldelen i ett tal; i svensk litteratur används oftast decimalkomma (,)
  The distance has been estimated to approximately 26.2 km.
 3. används traditionellt i Sverige för att separera timmar, minuter och sekunder när tid anges digitalt, men även kolon kan användas; internationellt används enbart kolon[1]
  Klockan är 16.03.

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
kolon
:
U+003A
COLON

:

 1. kolon; skiljetecken som används för att markera att någon bit av information ska presenteras
  Atomen består av tre sorters partiklar: protoner, neutroner och elektroner.
  Användning: I bl.a. svenska måste text återfinnas direkt före tecknet, men minst ett enkelt mellanrum måste återfinnas efter det, före informationen som skall presenteras.
 2. används i vissa språk, exempelvis svenska, för att avgränsa suffix kopplat till en förkortning, kod eller annat icke-egentligt ord
  X2:an behöver renoveras.
 3. används internationellt för att separera timmar, minuter och sekunder när tid anges digitalt, medan man i Sverige traditionellt använder punkt, men båda accepteras[1]
  Klockan är 16:03.
 4. (matematik) sådant att
  M = \{ \mathbf{r} \in \mathbb{R}^3 : |\mathbf{r}| = 1 \}
  \exists x \in \mathbb{R} : 2 x = x + 2 = x^2
 5. (fonetik) används i vissa sammanhang i stället för ː (till exempel då detta tecken inte är tillgängligt) för att ange att det fonem som föregår kolonet uttalas långt

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
mindre än-tecken
<
U+003C
LESS-THAN SIGN

<

 1. (matematik) mindre än
  10 < 11

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
större än-tecken
>
U+003E
GREATER-THAN SIGN

>

 1. (matematik) större än
  11 > 10

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
rak parentes
[
U+005B
LEFT SQUARE BRACKET

[

 1. rak inledande parentes
 2. (matematik) används för att beteckna ett intervalls slutna nedre gräns eller öppna övre gräns
  \pi \in [3,4]
  Alla tal större än eller lika med 3, men mindre än 4 kan betecknas [3,4[
  Användning: I exempelvis amerikansk litteratur används i stället en vanlig parentes, ) för en öppen övre gräns.

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
rak parentes
]
U+005D
RIGHT SQUARE BRACKET

]

 1. rak avslutande parentes
 2. (matematik) används för att beteckna ett intervalls öppna undre gräns eller slutna övre gräns
  \pi \in [3,4]
  Användning: I exempelvis amerikansk litteratur används i stället en vanlig parentes, ( för en öppen undre gräns.

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
klammerparentes
{
U+007B
LEFT CURLY BRACKET

{

 1. inledande klammerparentes
 2. (matematik) inledande mängdklammer; används för att skapa en mängd; mängdens innehåll anges, antingen med enskilda element separerade med komma eller samtliga element angivna med ett villkor, mellan { och }
  A = \{1, 2, 3\}

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
klammerparentes
}
U+007D
RIGHT CURLY BRACKET

}

 1. avslutande klammerparentes
 2. (matematik) avslutande mängdklammer; används för att skapa en mängd; mängdens innehåll anges, antingen med enskilda element separerade med komma eller samtliga element angivna med ett villkor, mellan { och }
  A = \{1, 2, 3\}

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
nummertecken
#
U+0023
NUMBER SIGN

#

 1. nummertecken; brädgård
  (engelska) #1 New York Times Bestseller
 2. (data) tecken för radslutskommentarer inom flera programspråk, exempelvis PHP
 3. (schack) beteckning för schackmatt, en position där kungen står i schack och inte kan räddas
  Synonymer: ++
Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan kan gälla en eller flera av definitionerna ovan. Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan kan gälla en eller flera av definitionerna ovan.
Se även: (korsförtecken i musik)

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
lodstreck
|
U+007C
VERTICAL LINE

| (lodrätt streck, lodstreck, vertikalstreck)

 1. (lingvistik) används i ordböcker och ordlistor för att skilja ordets rot från olika ändelser, skilja förled från efterled, eller för att ange var avstavning ska ske
 2. (matematik) används som belopptecken för att ange absolutbelopp för ett tal eller en vektor; två lodstreck omger talet eller vektorn; två streck på vardera sidan om talet/vektorn används vanligen för att beteckna en norm
  |-5| = 5 = |3-4i|\,
  \|\mathbf{v}\|

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
blanksteg
U+0020
SPACE

[blanksteg] (inte visuellt)

 1. blanksteg som t.ex. används mellan ord i många språk

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
hårt blanksteg
 
U+00A0
NO-BREAK SPACE

[hårt blanksteg] (inte visuellt)

 1. (digital typografi) hårt blanksteg; ett blanksteg där orden eller tecknen runt det inte radbryts, även om det skulle "passa"
  Användning: Tecknet används a) i sifferserier som man inte vill ska radbrytas, som telefonnummer (14 28 57) eller i bl.a. svenska som tusentalsavgränsare i tal (67 108 864); och b) mellan mätetal och enhet (som exempelvis 27 kg, 144 kr, 42 % eller kl. 18).

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipedia har en artikel om:
understreck
_
U+005F
LOW LINE

_

 1. (data) understreck, tecken som ibland används i stället för mellanslag i exempelvis filnamn eller e-postadresser

Tvärspråkligt

Tecken[redigera]

<3

<3

 1. kärlek
  Etymologi: Från dess hjärtliknande form.

Källor[redigera]

 1. 1,0 1,1 Språkrådet