Appendix:Bring/876. Plebej

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

plebej[redigera]

substantiv

simpelt folk, småfolk, gemene man, menige man, folket, massan, hopen, mängden, allmänheten, befolkningen, kreti och pleti, blandat sällskap, ringa härkomst, ofrälseman, oadel, medelklass, underklass, borgarfamilj, borgarfolk, borgarfru, borgarhus, borgarklass, borgarsläkt, borgarstånd, borgare, spetsborgare, småborgare, kälkborgare, kälkborgerlighet, krämarfolk, krämaranda, bracka, brackaktighet, kråkvinkel, skråköping, uppkomling, uppkomlingsmaner, parveny, parvenymaner, jobbare, jobberi, lycksökare;

bonde, bondaktighet, bondbröllop, bondvis, bondevis, bondfolk, bondkalas, bondlolla, bondprål, bondspråk, bondtölp, bondtös, bondvisa, danneman, dannekvinna, basse, bondbasse, allmoge, allmogebroderi, allmogedräkt, allmogemål, allmogesed, allmogesmycke, allmogespråk, allmogevävnad, provinsdialekt, provinsialism, landsmål, landskapsmål, landsorten, landsortsbo, lolla, lantlolla;

underhavande, torpare, torparfolk, statare, statdräng, statfolk, statkarl, husman, husmanskost, backstuguhjon, backstugusittare, tjänstefolk, tjänstehjon, dräng, piga, pigesch, pigfasoner, pigstavning, huskarl, livegen, livegenskap, slav, slaveri;

subaltern, ringhet, anspråkslöshet, obetydlighet, obemärkthet, okänd storhet, tarvlighet, nolla;

proletariat, proletär, arbetsklass, arbetare, arbetarbostad, arbetarförsäkring, arbetarinstitut, arbetarkvarter, arbetarpersonal, arbetarstam, blusman, paria, torftighet, fattiglapp, fattigman, fattigmansbarn;

pöbel, pöbelaktighet, pöbelhop, pöbelspråk, populas, slödder, pack, mobb, byke, patrask, gatstrykare, landstrykare, vagabond, koling, gatpojke, ligapojke, huligan, gamäng, gamängspråk, buse, hamnbuse, busfasoner, busspråk, trashank, slusk, slusker, lurk, slok, sloker, tiggare, tiggarfölje, tiggarkäring, tiggarpack, samhällets drägg, råhet, grobian, tölp, tölper, tölpighet, åsnespark, bohem, bohemlitteratur, bohemliv, barbar, vilde;

demokrat, demokrati, plebejnatur, republikan, republikanism, folkparti, folkvilja, folkvälde, folkvän, socialdemokrat, socialism, socialist, socialistlag, nihilism, nihilist, kommunism, kommunist, bolschevik, bolschevism.

verb

demokratisera, förråa.

adjektiv, adverb

plebejisk, simpel, gemen, menig, vulgär, alldaglig, vardaglig, låg, lågättad, ofrälse, oädel, oadlig, ignobel, borgerlig, småborgerlig, kälkborgerlig, brackaktig, bondsk, bondaktig, rustik, provinsiell;

ringa, obemärkt, obetydlig, enkel, anspråkslös, underordnad, tarvlig, fattig, medellös, trasgrann, , råbarkad, ohyfsad, tölpig, brutal, pöbelaktig, busaktig, barbarisk, bohemartad;

demokratisk, socialdemokratisk, arbetarvänlig, folkvänlig, socialistisk, kommunistisk, nihilistisk, republikansk.