Appendix:Bring/551. Minnesmärke

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

minnesmärke[redigera]

substantiv

minnesruna, minnesskrift, minnessten, minnesstod, minnestavla, minnesvård, monument, mausoleum, bautasten, ättehög, ättekulle, ättekummel, stenåldersgrav, katakomb, fornminne, fornminnesförening, forndikt, fornforskning, fornfynd, forngrav, fornkunskap, fornlämning, fornsaga, fornsak, fornskrift, fornspråk, fornsång, fornsägen, inskrift, runa, hällristning, hällekista, kors, hakkors, relik, relikskrin, antikvitet, antikvitetshandel, antikvitetshandlare, antikvitetsjägare, antikvitetssamling, antikvarie, riksantikvarie, ödemurar, ruin, bildstod, ärestod, trofé, triumfbåge, triumfport, äreport, pyramid, obelisk, kolonn, pelare, monolit, altare;

tideböcker, annaler, annalskrivning, hävd, hävder, hävdaforskare, hävdaforskning, hävdaminne, hävdatecknare, hävdateckning, hävdebok, urkund, dokument, akt, aktstycke, diplom, diplomatarium, handling, pergament, pergamentrulle, pergamenturkund, registratur, brev, brevbok, brevsamling, dagbok, dagboksanteckning, avskrift, kopia, skrift, anteckning, arkiv, arkivalier, arkivalieskåp, arkivforskning, arkivstudie, riksarkiv, arkivarie, riksarkivarie, aktuarie, bibliotek;

krönika, krönikör, historia, historik, världshistoria, memoarer, biografi, demografi, genealogi, arvsägen, tradition, anekdot, anekdotsamling, folkliv, folklivsskildring, folklore, folklorist, folkloristik, legend, legendarium, saga, sägen, myt, fabel, fabelsamling;

åminnelse, åminnelsedag, parentation, hedersgåva, minnesgåva, medalj, sköldemärke, vapen, vapensköld, minnesvers, ordspråk, bibelspråk, bevingat ord, ordspråksboken, sång, folkvisa, folkdiktning, folklek, folkdräkt, folkdans, karaktärsdans;

berättelse, beskrivning, redogörelse, identifiering, förklaring, referat, memorial, protokoll, memorialprotokoll, bokföring, lista, register, sakregister, statistik, statistiker, tabell, kalender, kalendarium, almanack, almanacka, liggare, loggbok, portfölj, certifikat, attest, vittnesattest, fördrag, kontrakt, testamente, tidning, tidskrift, journal, journalistik.

verb

hugfästa, erinra om, parentera, anteckna, förteckna, uppteckna, notera, protokollera, inregistrera, bokföra, enrollera, intyga, attestera, rapportera, beskriva, skildra, avskriva, avbilda.

adjektiv, adverb

minnesrik, minnesvärd, monumental, troféprydd, runristad, runkunnig, hävdvunnen, traditionell, historisk, världshistorisk, ryktbar, urkundlig, annalistisk, genealogisk, biografisk, anekdotartad, anekdotisk, legendarisk, kalendarisk, ordspråksmässig, folkloristisk.