Appendix:Bring/609. Val

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

valfrihet, urval, utkorelse, option, optionsrätt, utletning, eklekticism, eklektiker, utdrag, excerpt, axplockning, utplockning, kompilation, kompilator, kompilering, urklipp, valda stycken, utsyning, utsyningsman, alternativ, dilemma, avgörande, avgöranderätt, avgörande steg, slag i saken, parti, bestämmanderätt, förkärlek, preferens, företräde, bifall, tycke, tycke och smak, tyckesak, smakfråga, smakdomare, gottfinnande, förgottfinnande, skön, godtycke, godtycklighet, adoption, prövning, urskillning, urskillningsförmåga, omdöme, dom, rättsskipning, utslag, beslut, beslutanderätt, beslutförhet, beslutmässighet, självrådighet, företrädesrätt, företrädesrättighet, envälde, bestämmelse, kreering, tillsättning, utnämning;

valakt, valbarhet, valkorporation, valkrets, valman, valrätt, valurna, omval, omväljning, listval, listlöpare, klassval, inval, kooptering, kooptation;

röst, votum, stänkröst, omröstning, perkapitaomröstning, överröstning, votering, elektor, elektorsröst, elektorsval, fyrktal, fyrktalslängd, fyrkvälde, majoritet, majoritetstyranni, minoritet, minoritetsförtryck, minoritetsvälde, plebiscit, discessus, ostracism, ballotage, ballotering, balloteringskula.

verb

välja, omvälja, invälja, utvälja, utkora, utleta, utmärka, utplocka, utse, utsyna, utsöka, utsöndra, excerpera, kompilera, kora, kooptera, sortera, sortera sig, rensa, gradera, skilja agnarna från vetet, föredraga, adoptera, knäsätta, upptaga, antaga, omfatta, fästa sig vid, taga parti för, taga sitt parti, avgöra, besluta, decidera, bestämma, instämma, kasta tärningen, gå över Rubikon, inlåta sig på, inlåta sig med;

dryfta, pröva, skipa rätt, tilldöma, tillerkänna, tilldela, tillsätta, kreera, utnämna, votera, rösta, omrösta, överrösta, ballotera, räcka upp handen, tycka, gälla, vara fråga om, överlämna till fritt val, överlämna till ngns behag, överlämna till ngns godtycke, lämna öppet, tveka i valet, vackla i valet, tynga i vågskålen;

föreslå, hemställa, erbjuda tillfälle, övertala, övertyga.

adjektiv, adverb

valbar, valberättigad, valfri, fakultativ, frivillig, godtycklig, onumrerad, utkorad, sorterad, utsökt, eklektisk, adoptiv, deciderad, definitiv, kritisk, kinkig, granntyckt, nogräknad, avgörande, huvudsaklig, väsentlig, relevant, beslutför, beslutmässig, röstberättigad;

antingen eller, endera, ettdera, någondera, vare sig eller, hellre, helst, snarare, fasthellre, framförallt, företrädesvis, efter behag, efter smak, efter gottfinnande, hur som helst.