Appendix:Bring/461. Fråga

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

fråga[redigera]

substantiv

spörsmål, förfrågan, förfrågning, intervju, intervjuare, interpellation, interpellant, utfrågning, efterfrågan, efterfrågning, frågvishet, frågeord, frågesats, frågetecken, interrogativpronomen, undran, undersamhet, förhör, husförhör, korsförhör, vittnesförhör, katekes, kateket, kateketisering, katekisation, examen, examination, examinator, kuggfråga, inkvisition, inkvisitor, rannsakan, rannsakning, räfst, husrannsakan, husundersökning, husvisitation, undersökning, rafistulering, enquête, efterseende, spaning, efterspaning, uppspaning, uppvädring, sökning, eftersökning, letning, rekognoscering, efterforskning, pumpningsförsök, genomsnokning, spioneri, utspejning, bespejning, kunskapare, reporter, reporterbragd, nyfikenhet, nyhetsjägare, nyhetskrämare;

problem, erisäpple, stridsäpple, tvistefråga, öppen fråga, tvisteämne, gåta, knut, knutpunkt, uppgift, rebus, logogryf, understol, gissning;

kunskapsbegär, kunskapstörst, forskning, forskningsfält, forskningsresa, forskare, världsomsegling, utforskning, utredning, utveckling, studium, dryftning, ventilation, diskussion, belysning, beräkning, uppskattning, övervägning, begrundan, eftertanke, iakttagelse, analys, analytiker, induktion, induktionsbevis, anatomi, dissektion, dissekering, vivisektion, vetenskap, vetenskapsman, expert, sakkunnig, läsning, lektyr;

granskning, granskare, eftergranskning, revision, revisor, prövning, mönstring, revy, inspektering, inspektion, inspektor, visitation, statistik, uppslagsbok, uppslagsord, uppslagsända, adresskalender.

verb

fråga, efterfråga, tillfråga, utfråga, uppkasta en fråga, spörja, efterspörja, tillspörja, åtspörja, förfråga sig, efterhöra, sätta på ngn en fråga, interpellera, pumpa ngn på ngt, intervjua, undra, ifrågasätta, ifrågaställa, förhöra, examinera, katekisera, kateketisera, rannsaka, sondera, kunskapa, spana, efterspana, uppspana, söka, eftersöka, genomsöka, snoka, genomsnoka, uppsnoka, leta, genomleta, spåra, uppspåra, speja, bespeja, utspeja, spionera, leta reda på, vädra, uppvädra, lura ut, nosa, lura på, titta ngn i korten, titta bakom kulisserna, känna på pulsen, lägga sig i, lägga näsan i blöt, rota, rafistulera;

forska, utforska, utgrunda, undersöka, studera, spekulera, diskutera, ventilera, analysera, dissekera, iakttaga, granska, pröva, pejla, jaga, efterjaga, eftersätta, beräkna, sätta sig in i, utreda, utveckla, belysa, överväga, taga i övervägande, uppslå, uppslå i bok, läsa, gissa;

revidera, inspektera, visitera.

adjektiv, adverb

frågvis, undersam, interrogativ, inkvisitorisk, kateketisk, nyfiken, näsvis, oviss, oavgjord, tvistig, tvivelaktig, vetgirig, analytisk;

på tillfrågan, månne, månntro, vilken, vilkendera, huru, hurudan, huruledes, huruvida, vem, ho, vad, varför, varifrån, varthän, varest, var, vart, hur så, vi, vaba, vasa, vafalls, när, vad för slag.