Appendix:Bring/476. Logik

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

logik[redigera]

substantiv

logiker, slut, slutföljd, slutkonst, slutledning, slutsats, följdriktighet, följdsats, bevis, bevisföring, beviskraft, bevisledning, bevismedel, bevisning, bevisningsgrund, bevisningskraft, bevisningsmedel, bevisningssätt, argument, argumentation, induktion, induktionsbevis, deduktion, konklusion, överterm, underterm, hornslut, kedjeslut, soritslut, syllogism, analogi, analogislut, analogibildning, kontraposition, konversionsförhållande, reductio in absurdum, reson, resonemang, resonör, princip, grund, huvudgrund, premiss, förutsättning, postulat, axiom, utgångspunkt, utgångssynpunkt, syntes, analys, kritik, resultat;

tanke, tankeakt, tankebyggnad, tankeform, tankegång, tankekraft, tankelag, tankereda, tankeskärpa, tankeövning, dialektik, dialektiker, begrepp, begreppsbestämning, begreppsenlighet, begreppsindelning, begreppsinnehåll, begreppsmässighet, abstraktion, generalisation, generalisering, förnuft, förnuftighet, förnuftsenlighet, förnuftsgrund, förnuftsskäl, förnuftsslut, filosof, filosofi, filosofem, vetenskap, vetenskaplighet, vetenskapsman, undersökning, utredning, demonstrering, motivering, begriplighet, riktighet, kommentar, omdöme, uppskattning, tillämpning, rimlighet, rim och reson;

dryftning, överläggning, rådslag, rådslut, konferens, debatt, diskussion, meningsutbyte, tes, tesutgivare, ventilation, disputation, opponent, respondent, rättsfråga, tvistefråga, kasus, kasuist, kasuistik, kontrovers, dilemma, advokat, sakförare, dom, domare, domstol, utlåtande, utslag, meningsstrid, polemik, opposition, dispyt, ordbyte, pennfäkteri, pennfäktare, papperskrig, tidningskrig.

verb

sluta, bevisa, argumentera, motivera, resonera, taga reson, deducera, inducera, kontraponera, demonstrera, kritisera, advocera, debattera, dryfta, ventilera, disputera, opponera, respondera, utreda, undersöka, examinera, utlägga, uttyda, döma, bedöma, förklara, härleda, kommentera, utlåta sig, låta förstå, betona, försvara, framgå, rimma sig, resultera, överlägga, rådslå, avhandla, förhandla, omhandla, polemisera, tvista, moralisera.

adjektiv, adverb

logisk, följdriktig, följdsträng, syllogistisk, deduktiv, induktiv, dialektisk, motiverad, analogisk, syntetisk, bindande, tillfyllestgörande, rationell, genomtänkt, förnuftsenlig, förnuftig, korrekt, riktig, evident, relevant, slående, träffande, självfallen, självklar, självskriven, skälig, rimlig, plausibel, polemisk, oppositionell;

följdenligt, följaktligen, till följd av, till följe av, i följe av, på grund av, i betraktande av, därför, vadan, fördenskull, ity, ty, förty, förnuftigtvis, alltså, således, enär, eftersom, emedan, som, alldenstund, , a priori, a posteriori, pro et contra.