Appendix:Bring/894. Hövlighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

hövlighet[redigera]

substantiv

hövlighetsfras, hövlighetsvisit, höviskhet, levnadsvett, belevenhet, artighet, artighetsbetygelse, artighetsbevis, hyfsning, fint sätt, städat sätt, förbindlighet, uppmärksamhet, politess, hänsyn, hänsynsfullhet, grannlagenhet, urbanitet, undseende, vänlighet, hygglighet, älskvärdhet, aktningsbetygelse, aktningsbevis, vördnadsbetygelse, tjänstaktighet, tjänstfärdighet, tjänstvillighet, välvilja, humanitet, godmodighet, godsinthet, saktmod, mildhet, mildsinthet, behag, behaglighet, anständighet, anständighetsbegrepp;

umgängsamhet, umgängesgåvor, umgängeston, umgängesvett, god ton, uppfostran, hållning, grace, skick, folkfolor, folkskick, folkvett, bildning, bildningsaristokrat, bildningsaristokrati, förfining, elegans, polityr, gentleman, gentlemannaord, världsdam, världsman, världsmannaton, världsmänniska, världsvana, presentation, bugning, hattavtagning, handkyssning, handslag, handtryckning, nigning, nigningsceremoni, kyss, kyssning, omfamning, hovsed, hovspråk, hovman, hovmannalater, knäböjning, knäfall, kavaljer, kurtoasi, galanteri, ridderlighet, riddersman, kurtisör, rikskurtisör, kurtis, charmör, smicker, smickrare, smekord, kryperi;

uppvaktning, visit, mottagning, kur, kurdag, levé, hyllning, hyllningsgärd, hälsning, hälsningsceremoni, hälsningsfras, hälsningssång, hälsningstal, hälsningstelegram, salut, välönskan, lyckönskan, välgångsskål, lyckönskning, gratulant, gratulation, gratulationsbrev, gratulationskort, välkomst, välkomstbägare, välkomsthälsning, avskedsbjudning, avskedsbägare, avskedsfest, avskedshyllning, avskedshälsning, avskedskalas, avskedskyss, avskedsmiddag, avskedsmåltid, avskedsord, avskedsskål, avskedssång, avskedstal, avskedsuppvaktning, avskedsvisit, skål, skåltal, skåltalare, toast, vängåva, komplimang, komplimentering, ynnest, ynnestbevis, gunst, gunstbevis, gunstbevisning, deltagande, kondoleans, sorgebetygelse;

civilisation, civilisering, kulturliv, kulturmänniska.

verb

hälsa, buga, niga, le mot, nicka, tillvinka, välkomna, salutera, gratulera, lyckönska, hylla, utbringa en skål, höja ett leve, uppvakta, kura, knäböja, knäfalla, göra sig till för, flattera, smickra, komplimentera, kurtisera, omfamna, kyssa, kyssas;

mottaga, göra sällskap, presentera sig, hava den äran, inbjuda, representera, uppfylla värdskapets fordringar, skåla;

kondolera, beklaga sorgen, urbanisera, civilisera, kultivera, folka sig, hygga sig.

adjektiv, adverb

hövlig, hövisk, artig, urban, uppmärksam, vördsam, hänsynsfull, grannlaga, förekommande, förbindlig, affabel, vänlig, hygglig, välvillig, hjärtlig, human, behaglig, älskvärd, godmodig, godsint, tjänstaktig, tjänstfärdig, tjänstvillig, ynnestfull, nådig, gunstig, saktmodig, mild, mildsint;

belevad, städad, hyfsad, folklik, anständig, civiliserad, väluppfostrad, presentabel, bildad, finbildad, kulturell, förfinad, intagande, vinnande, graciös, umgängsam, gentlemannalik, gentlemannamässig, kavaljersmässig, galant, kurtisant, chevaleresk, ridderlig, hovmannamässig, ceremoniös, elegant, smidig, diplomatisk, inställsam;

hyggligtvis, vänligen, värdaste, hjärtans bror, kära hjärtandes, god dag, god natt, gott nytt år, adjö, lycka till, prosit, väl bekomme, gutår, skål.