Appendix:Bring/895. Ohövlighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

oartighet, hänsynslöshet, skamlöshet, taktlöshet, impertinens, oförskämdhet, oförsynthet, fräckhet, oanständighet, otillständighet, anstötlighet, gemenhet, snäsa, snäsighet, avsnäsning, sidvördnad, vanvördnad, ovett, åsnespark, tillmäle, okvädinsord, stickord, skymf, hån, förolämpning, missfirmelse, missaktning, giftighet, hot, oblyghet, framfusighet, näsvishet, näspärla, näbba, näbbgädda, näbbighet, indelikatess, förlöpning, oridderlighet, simpelhet, klumpighet, otymplighet, tölpighet, drumlighet, tafatthet, bondaktighet, bondtölp;

barskhet, bisterhet, butterhet, grinighet, inbundenhet, knarrighet, kärvhet, misslynthet, ovänlighet, purkenhet, snävhet, strävhet, surmulenhet, tjurighet, trumpenhet, tvärhet, sura miner, tvärvigg, dåligt lynne, retlighet, vresighet, småaktighet, småsinthet, motsägelse, motsägelseanda, motsägelselust, gräl, grälaktighet, grälsjuka, trätgirighet, trätlystnad, tadelsjuka, klandersjuka, egensinne, egensinnighet, nyckfullhet;

uppbrusning, bitterhet, brutalitet, grovhet, grovkornighet, råhet, plumphet, cynism, cyniker, grobian, pöbelaktighet, pöbelspråk, buse, busaktighet, busfasoner, busspråk, vanart, vanartighet, drummelaktighet, , fähund, oxmickel.

verb

förgå sig, förlöpa sig, förplumpa sig, förse sig mot, icke veta hut, snäsa, avsnäsa, fara ut emot, uppbrusa, gräla, stormgräla, giva på ngn, förolämpa, såra, skymfa, racka ned på, okväda, tadla, missfirma, missakta, vanvörda, fräsa, blänga, bliga, sura, tjura, trumpna, stura, brumma, rynka pannan, taga sig friheter, tränga sig på, lägga sig i, lägga näsan i blöt, försumma, förbise.

adjektiv, adverb

ohövlig, oartig, snäv, ohövisk, oridderlig, hänsynslös, skamlös, taktlös, oförskämd, oförsynt, impertinent, oanständig, otillständig, anstötlig, gemen, näsvis, näbbig, tyken, vanvördig, fräck, ovettig, missfirmlig, skymflig, hånfull, hånlig, giftig, bitande, hundsk, vresig, pepprig, grälsjuk, trätgirig, trätlysten, snäsig, sur, sursöt, bitter, knarrig, uppbrusande, frånstötande, retlig, framfus, framfusig, indelikat, grov, grovkornig, cynisk, ful i munnen, brutal, plump, obarkad, busig, busaktig, fäaktig, buffelaktig, bufflig.