Appendix:Bring/11. Frändskap

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

frände, frändefolk, fränka, anhörig, anhörighet, blodsfrändskap, blodsfrände, blodsfränka, blodsband, släkt, släktskap, släktskapsband, släktdrag, släkting, släktnamn, släkttycke, släktkärlek, släkttavla, helsläkt, halvsläkt, skyldskap, skyldeman, närskyldhet, familj, giftermål, förvantskap, anförvantskap, förvant, anförvant, blodsförvant, stamförvant, samband, samhörighet, gemenskap;

härstamning, härkomst, börd, genealogi, generation, ras, hus, ätt, ättled, ättledning, ättgren, ättlängd, ättartal, ättartavla, stam, stamtavla, stamträd, stambok, stamfader, stammoder, stamföräldrar, stamfrände, stamhövding, fäderne, fädernesläkt, fädernefrändskap, möderne, mödernesläkt, mödernefrändskap, manssidan, svärdssidan, kvinnosidan, spinnsidan, manslinjen, svärdslinjen, kvinnolinjen, agnat, kognat, sidolinje, gren, sidoarvinge, uppstigande linje, uppstigande led, ascendent, förfäder, ättefader, ättemoder, ätteman, descendens, descendent, nedstigande linje, nedstigande led, ättling, efterkommande, avkomma, avkomling;

föräldrar, fader, familjefader, barnafader, far, farsgubbe, moder, mor, morsgumma, barnaföderska, livs upphov, dagars upphov, farföräldrar, morföräldrar, farfar, farfarsfar, farmor, mormor, mormorsmor;

barn, äkta barn, oäkta barn, son, sonson, sondotter, sonsonsson, dotter, dotterson, dotterdotter, dotterbarn;

syskon, helsyskon, halvsyskon, tvillingsyskon, trillingsyskon, bror, broder, helbror, halvbror, tvillingbror, dibror, helbroder, halvbroder, tvillingbroder, dibroder, syster, helsyster, halvsyster, tvillingsyster, disyster, brorsbarn, brorsdotter, brorslott, brorson;

farbror, farbroder, morbror, morbroder, faster, moster, onkel, tant, svärföräldrar, svärfader, svärmoder, svärson, svärdotter, måg, sonhustru, svåger, svågerlag, svågerskap, svägerska, kusin, syskonbarn, tvåmänning, syssling, tremänning, brylling, änka, änkling, änkeman;

styvfader, styvmoder, styvföräldrar, styvbarn, styvson, styvdotter, styvsyskon, broder, styvsyster;

adoption, adoptivföräldrar, adoptivbarn, fadder, fadderskap, faddergåva, fadderkyss, motfadder, medfadder, gudfader, gudmoder, gudson, guddotter, dopvittne, vänner och fränder;

påbrå, blodets röst, nepotism, kött av ngns kött, ben av ngns ben, kött och blod, eget kött och blod, avföda, kull, avel, inavel;

naturligt urval, valfrändskap, valförvantskap, darwinism.

verb

påbrå, påbrås, brås på, släktas på, hava ngt efter ngn, stamma, härstamma, räkna släkt, befrynda sig, gifta sig in i en släkt, adoptera.

adjektiv, adverb

befryndad, förvant, anhörig, närstående, besläktad, närbesläktad, fjärrbesläktad, släkt, närsläktad, släktkär, skyld, närskyld, medskapad, medfödd, ärftlig, anboren, bördig från, välbördig, besvågrad, agnatisk, lateral, kollateral, faderlig, moderlig, styvmoderlig, barnslig, broderlig, systerlig;

av samma blod, å fädernet, å fädernesidan, å mödernet, å mödernesidan;

blodet är tjockare än vattnet, släkten är värst.