Appendix:Bring/499. Oförstånd

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

oförstånd[redigera]

substantiv

förståndssvaghet, enfald, enfaldighet, dumhet, inskränkthet, stupiditet, tanklöshet, slapphet, slöhet, trögtänkthet, trångskallighet, pundhuvud, åsna, nöt, nötaktighet, oxe, oxaktighet, bortkommenhet, drummelaktighet, tölp, tölpaktighet, tölper, tölpfasoner, tölpighet, tåp, tåpighet, tafs, tafser, mähä, våp, våpighet, taskighet, pjåk, pjåkighet, sjask, sjaskighet, pjask, pjaskighet, fåvitskhet, fjolleri, fjollighet, fjoskighet, fjant, fjanter, fjantighet, fån, fåne, fåneri, pjolter, pjollrighet, pjosk, pjoskighet, flep, fleper, flepighet, puerilitet, barnslighet, jolt, joltprat, munväder, prat, struntprat, persiljeprat, svagsinthet, ålderdomssvaghet, barn på nytt, småaktighet, petighet;

oförnuft, ologiskhet, inkonsekvens, oresonlighet, orimlighet, absurditet, omening, meningslöshet, nonsens, abrakadabra, sottis, pekoral, pekoraliesamling, pekoralist, idioti, idiotism, dåraktighet, dårskap, löjlighet, narr, narraktighet, narrkåpa, inbilskhet, förmätenhet, överspändhet, excentricitet, extravagans, besinningslöshet, överilning, fanatism, fördomsfullhet, prevention, ljusskygghet, obskurant, obskurantism, galenskap, galenpanna, vanvett, vansinne, vettlöshet;

opraktiskhet, oklokhet, kortsynthet, korttänkthet, förblindelse, tafatthet, mesaktighet, oskicklighet, oduglighet, oförmåga, inkompetens, inkapacitet, inhabilitet, ytlighet, flackhet, flärd, flärdfullhet, lättsinne, obeständighet, ombytlighet, självsvåld, åsnespark, ovana, osed.

verb

icke se längre än näsan räcker, prata tok, prata tok i vädret, fjanta, fåna, fjollas, pjollra, pjoska, pjåka, jolta, slarva, hugga i sten, staka sig, hava svårt för, misslyckas, förfela, extravagera, hoppa i galen tunna, råka i mosshumlebo, blamera sig.

adjektiv, adverb

oförståndig, inskränkt, dum, enfaldig, stupid, bornerad, korkad, tjockhuvad, tjockskallig, nötaktig, drumlig, slapp, slö, åsneaktig, våpig, bortkommen, ålderdomssvag, svagsint, pueril, barnslig, fjollig, fånig, fjoskig, fjantig, pjoskig, pjollrig, pjåkig, pjaskig, sjaskig, taskig, tåpig, tafsig, larvig, flepig, tölpig, tölpaktig;

oförnuftig, avvita, absurd, förnuftsvidrig, oresonlig, meningslös, intetsägande, idiotisk, dåraktig, narraktig, löjlig, förryckt, galen, orimlig, ologisk, inkonsekvent, rosenrasande, vanvettig, vansinnig, extravagant, excentrisk, överspänd, fanatisk, bigott, fördomsfull, ljusskygg, vidskeplig, trånghuvad, trångbröstad, trångskallig, tanketom, lättrogen, ytlig, flack, flärdfull, lättsinnig, ombytlig, obeständig, apaktig, aplik, inbilsk, dårlig, småaktig, småtänkt, petig;

opraktisk, omdömeslös, oklok, kortsynt, trögtänkt, blind, fåvitsk, vettlös, taktlös, tanklös, huvudlös, besinningslös, huvudyr, överilad, oförsiktig, opolitisk, odiplomatisk, oskicklig, oduglig, oförmögen, dåraktig, klent utrustad, inkapabel, inkompetent, okunnig, rudis, tafatt, klumpig, tungrodd, outvecklad, försagd, misslyckad, otjänlig, olämplig, oändamålsenlig, förfelad, malplacerad, opassande, självsvåldig, förmäten, utan rim och reson, bakom flötet.