Wiktionary:Stilguide/Semantiska relationer

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Med semantiska relationer avses hur olika ord i ett givet ordförråd står i betydelsemässig relation till varandra, hur de bildar ett semantiskt nätverk.

De relationer som kan vara av intresse för Wiktionary är:

Relation Beskrivning
A är <relation> till B om...
Mall
Synonymi A betecknar det samma som B {{synonymer}}
Antonymi A betecknar det motsatta som B {{antonymer}}
Hyperonymi A är överordnat B; B är en sorts A {{hyperonymer}}
Hyponymi A är underordnat B; A är en sorts B {{hyponymer}}
Meronymi A är en del av B {{meronymer}}
Holonymi A har B som en av sina delar; B är en del av A {{holonymer}}
Troponymi A är ett visst sätt att göra B {{troponymer}}
Kohyponymi A och B delar en hyperonym {{kohyponymer}}
På annat sätt relaterade A är (semantiskt) relaterad till B {{seäven}}

I tabellen ovan är B uppslagsordet, och A är ordet med den semantiska relationen till uppslagsordet.

Allmänt

[redigera]

Så du har ett ord som står i en semantisk relation till ett annat ord och du vill infoga det i Wiktionary?

Beakta först följande:

 • Är du övertygad om att någon annan skulle kunna ha nytta av det?
  • Om inte, så glöm det.
 • Är du säker på att Wiktionary är rätt ställe för ordet?
 • Tillför ordet något till den sida där du vill lägga in det?
  • Hör det kanske hemma i ett appendix?
   • Räcker det kanske att orden ligger i en gemensam kategori?
    • Kanske de två orden enbart bör relateras via något tredje ord?

Transitivitet

[redigera]

Några av relationerna nedan anges vara transitiva, det vill säga att om A har en viss transitiv relation till B, och B till C, så har A denna relation till C också. Observera att ett ord enbart kan tjäna som en transitiv länk om båda de andra orden har med samma betydelse att göra.

Synonymi

[redigera]
Wikipedia har en artikel om:
Synonym
Definition: A är synonym till B om A betecknar samma sak som B, dvs. A och B är synonymer
Egenskaper: symmetrisk och reflexiv
Mall: {{synonymer}}

Exempel

[redigera]

Två ord har väldigt sällan exakt samma betydelse. För att två ord ska vara synonymer ska de ha nästan samma betydelse ur åtminstone en aspekt.

Antonymi

[redigera]
Wikipedia har en artikel om:
Antonym
Definition: A är antonym till B om A betecknar motsatsen av B, dvs. A och B är antonymer
Egenskaper: symmetrisk
Mall: {{antonymer}}

Exempel

[redigera]

Hyperonymi

[redigera]
Definition: A är hyperonym till B om A är överordnad B, dvs. B är en sorts A
Egenskaper: transitiv
Mall: {{hyperonymer}}

Exempel

[redigera]

Hyponymi

[redigera]
Wikipedia har en artikel om:
Hyponym
Definition: A är hyponym till B om A är underordnad B, dvs. A är en sorts B
Egenskaper: transitiv
Mall: {{hyponymer}}

Exempel

[redigera]

Meronymi

[redigera]
Definition: A är en meronym till B om A är en del av B
Egenskaper: transitiv
Mall: {{meronymer}}

Exempel

[redigera]
 • bark är en meronym till träd, vilket i sin tur är en meronym till skog
 • armbåge är en meronym till arm, vilket i sin tur är en meronym till kropp

Holonymi

[redigera]
Definition: A är en holonym till B om B har A som en del av sig
Egenskaper: transitiv
Mall: {{holonymer}}

Exempel

[redigera]
 • skog är en holonym till träd, vilket i sin tur är en holonym till bark
 • kropp är en holonym till arm, vilket i sin tur är en holonym till armbåge

Troponymi

[redigera]
Definition: A är en troponym till B om A är ett visst sätt att göra B
Egenskaper: transitiv
Mall: {{troponymer}}

Exempel

[redigera]

Kohyponymi

[redigera]
Definition: A är kohyponym till B om A och B har en gemensam hyperonym, dvs. A och B är kohyponymer
Egenskaper: symmetrisk och reflexiv
Mall: {{kohyponymer}}
Notera att de flesta kohyponymer inte bör läggas till denna underrubrik, utan bör läggas till kategorier istället. Bara ord som inte hör till någon annan underrubrik och är starkt relaterade bör listas här.

Exempel

[redigera]

På annat sätt relaterade

[redigera]
Definition: A är (semantiskt) relaterat till B
Mall: {{seäven}}

Om du inte vet precis hur ett ord är semantiskt relaterat till ordet du försöker definiera, kan du lägga till ordet under denna rubrik. Notera dock att nästan alla ord är semantiskt relaterade till varann på någon abstrakt nivå, varför du bör använda ditt omdöme för att avgöra om någon skulle tycka att det var värdefullt.