o-

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svenska[redigera]

Affix[redigera]

o- (prefix)

  1. inte, icke
    Sammansättningar: A: oaktsam, oanad, oangenäm, oansenlig, oansenlighet, oanständig, oanständighet, oansvarig, oanvänd, oanvändbar, oartig, oavbruten, B: obalans, obalanserad, obarmhärtig, obarmhärtighet, obebodd, obefogad, obegriplig, obegränsad, obehag, obehaglig, obehindrad, obehörig, obekväm, obekymrad, obemärkt, obemästrad, oberoende, oberättigad, oberörd, obesegrad, obeskrivlig, obeslutsam, obeslutsamhet, obesprutad, obestigen, obestridlig, obestämd, obesvärad, obesvärlig, obesökt, obetald, obetydlig, obetydlighet, obevakad, obevandrad, objuden, oblekt, obra, obror, obruten, obrydd, oböjlig, C: ocensurerad, ociviliserad, ocool, D: odaterad, odelad, odemokratisk, odestillerad, odiskutabel, odisputabel, odiplomatisk, odramatisk, odödlig, odödlighet, E: oegoistisk, oekonomisk, oemotståndlig, oemottaglig, oenlig, oenig, oense, oerfaren, oerfarenhet, oerhörd, oerhört, oersättlig, oestetisk, F: ofarlig, ofin, ofixerad, oframkomlig, oframkomlighet, ofred, ofreda, ofredad, ofri, ofrihet, ofrisk, ofriserad, ofrivillig, ofrånkomlig, ofrånkomligen, ofrånkomlighet, ofrälst, ofräsch, ofullständig, ofärdig, ofärdighet, ofödd, oförarglig, oförarglighet, oförberedd, ofördelaktig, ofördelaktighet, oförglömlig, oförlåtlig, oförmåga, oförmögen, oförorenad, oförrättad, oförsiktig, oförskämd, oförstådd, oförståelig, oförstående, oförstånd, oförståndig, oförställd, oförstörbar, oförstörbarhet, oförstörd, oförsvarlig, oförsvarlighet, oförsäkrad, oförtjänt, oförtruten, oförtröttlig, oförutsebar, oförutsedd, oförutsägbar, oförändrad, G: ogift, ogiftig, ogilla, ogin, ogjord, ogrundad, ogynnsam, ogärna, ogästvänlig, ogödslad, ogörlig, H: ohederlig, ohelig, ohemul, ohållbar, ohälsosam, ohörd, I: oidentifierad, oinskränkt, ointagbar, ointagen, ointaglig, ointaglighet, ointelligent, ointressant, ointresse, ointresserad, J: ojordad, ojust, ojämlik, ojämlikhet, ojämn, ojämnhet, K: okammad, oklar, oklippt, oklok, oknuten, okokt, okomplicerad, okoncentrerad, okontroversiell, okonventionell, okristen, okristlig, okritisk, okritiskhet, okrönt, okunglig, okunnig, okunnighet, okunskap, okvinnlig, okvinnlighet, okynne, okysk, okyskhet, okysst, okänd, okändhet, okänslig, okänslighet, L: oladdad, olaglig, olagligen, olidlig, olidlighet, olik, olikhet, ologisk, olovlig, olovligen, olycka, olycklig, olyckligen olämplig, olämplighet, olärd, olönsam, olösbar, olöslig, olöst, M: omaka, omake, omanlig, omanlighet, omedelbar, omedgörlig, omedgörlighet, omedveten, omedvetenhet, omejkad, omjölkad, omodern, omoralisk, omyndig, omåttlig, omärkbar, omöjlig, omöjlighet, omönstrad, N: oneklig, onekligen, onoga, onormal, onyanserad, onykter, onödig, O: oombedd, oomkullrunkelig, oomljudd, oomstridd, oomtvistad, oomtvistlig, oomtyckt, oordentlig, oordnad, oordning, oorganiserad, oorganisk, oortodox, P: opackad, opartisk, opassande, opersonlig, oplanerad, opolitisk, opragmatisk, opsykologisk, opublicerad, opålitlig, R: orakad, orealistisk, oreda, oregelbunden, oregelbundenhet, oregistrerad, oren, orenoverad, oriktig, orimlig, orimligen, orimlighet, oro, oromantisk, orubbad, orädd, orätt, orättvis, orättvisa, orörd, orörlig, S: osagd, osaklig, osaklighet, osaltad, osammanhängande, osams, osannolik, osedd, osedvanlig, oseriös, osexig, osjälvisk, osjälviskhet, oskadd, oskadlig, oskadliggöra, oskalad, oskattad, oskiljaktig, oskodd, oskolad, oskriven, oskuld, oskuldsfull, oskuldsfullhet, oskyddad, oskyldig, oskön, oslagbar, oslipad, osmaklig, osmaklighet, osmart, osminkad, osocial, osportslig, ostabil, ostadig, ostadighet, ostekt, osund, osvensk, osvuren, osympatisk, osynlig, osynlighet, osårbar, osäker, osäkerhet, osötad, T: otacksam, otacksamhet, otal, otalig, otandad, oteknisk, otidsenlig, otillfredsställande, otillfredsställd, otillförlitlig, otillgänglig, otillgänglighet, otillräcklig, otillåten, otrevlig, otrolig, otrygg, otrygghet, otur, otvetydig, otvivelaktig, otvivelaktigen, otvättad, otydlig, otydlighet, otäck, otänkbar, otänkbarhet, U: oumbärlig, oundkomlig, oundviklig, oundvikligen, ouppmärksam, ouppmärksamhet, ouppräknelig, outforskad, outhärdlig, outhärdlighet, V: ovaccinerad, ovan, ovanlig, ovarsam, ovedersäglig, ovetande, ovetenskaplig, overklig, overksam, overksamhet, ovilja, ovillkorlig, ovillkorligen, oviktig, oviss, oväld, ovälkommen, ovänlig, oväntad, ovärderlig, ovärdig, oväsentlig, oväsentlighet, Y: oympad, Å: oåterkallelig, oåterkalleligen, oåtkomlig, Ä: oädel, oäkta, oäkthet, oändlig, oära, oärlig, oärvbar, oätbar, oäten, oätlig, Ö: oönskad, oöppnad, oöversatt, oöversiktlig, oöverskådlig, oöversättlig, oövervinnelig
    Användning: Dialektalt i norra Sverige är det vanligt med många fler ordbildningar med o-. Ofta kan prefixet användas till verborum supinumformer för att säga att man ännu inte har gjort något som man hade tänkt göra: He hâ ja ogjort. (Det har jag inte gjort ännu.) För exempel på adjektiva, se ó-.
    Diverse: Det finns ett fåtal ord där prefixet o- hamnar mitt i ordet, till exempel arbetsoförmåga, rättsosäker, skiftlägesoberoende.
  2. dålig, dåligt
    Sammansättningar: oart, odjur, odåga, ogräs, ogräslig, ogärning, ohyra, ohälsa, oknytt, oljud, osed, otid, otyg, ovana, oväder, ovän, oväsen, oår, oäven
Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan kan gälla en eller flera av definitionerna ovan. Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan kan gälla en eller flera av definitionerna ovan.
Etymologi: Av fornsvenska ō-, av fornnordiska ú- (varav även isländska och färöiska ó- och norska u-), av urgermanska *un-, varav även fornengelska un-, varav engelska un-, fornhögtyska un-, varav tyska un-, fornsaxiska un-, varav nederländska on-, samt gotiska 𐌿𐌽- (un-), av urindoeuropeiska *n̥-, varav även klassiska grekiskans ά- (a-), varav grekiska α- (a-), samt latinets in-, som ett prefix av partikeln *ne, ”inte”.
Diverse: Det finns ett fåtal ord där prefixet o- ger en helt annan betydelse: roligorolig (medan rooro funkar), vettovett, lägenhetolägenhet (kan någorlunda anses som antonymer i det sällsynta fall då lägenhet har betydelsen möjlighet).
Se även: a-, im-, in-

Översättningar[redigera]