vara

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till: navigering, sök

verb på svenska: att vara den som "tar" i kull, som i "Se upp! Kalle är!

Kvalitetskontroll - diskussion
På diskussionssidan finns en pågående eller oavslutad diskussion som rör detta uppslag.
Motivering: finns egentligen perfektparticip, och vad är den i så fall?

Se även Vara, våra och vară.

Svenska[redigera]

Substantiv[redigera]

Böjningar av vara 1. Oräknebart
neutrum Obestämd Bestämd
Nominativ vara varat
Genitiv varas varats
Böjningar av vara 2. Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ vara varan varor varorna
Genitiv varas varans varors varornas
Som förled i sammansättningar används varu-.

vara

 1. det att vara, det att existera; existens
 2. ting som köps och säljs
  Besläktade ord: bivara
  Sammansättningar: färskvara, handelsvara, hårdvara, marknadsvara, matvara, metervara, mjukvara, programvara, varuhus
  Företaget köper in hundra varor varje måndag.
  Se även: artikel, fabrikat, försäljningsobjekt, gods, industrialster, produkt, varuslag
 3. (ålderdomligt, oböjligt, i vissa uttryck) vård, förvar
  Det gäller att ta vara på den tid man har tillsammans.
  Ta vara på dig!
  Besläktade ord: bevara, förvara, varna, varsam, varse, varsel, varsko
  Fraser: ta vara på, ta till vara

Översättningar[redigera]

Verb[redigera]

Böjningar av vara 1.-5. Aktiv
Infinitiv vara
Presens är
Preteritum var
Supinum varit
Imperativ var
Particip
Presens varande, varandes
Perfekt
Not:

konjunktivformer:
vare och vore,
se under Grammatik

Böjningar av vara 6. Aktiv
Infinitiv vara
Presens varar
Preteritum varade
Supinum varat
Imperativ vara
Particip
Presens varande, varandes
Perfekt
Böjningar av vara 7. Aktiv Passiv
Infinitiv vara varas
Presens varar varas
Preteritum varade varades
Supinum varat varats
Imperativ vara
Particip
Presens varande, varandes
Perfekt

vara

 1. (kopula) ett ord som tillskriver subjektet en identitet eller egenskap
  Tre i kvadrat är nio.
  Karl den tolfte var kung av Sverige.
  Bollen är rund.
  Jag var försenad.
  Vore jag där skulle jag må bättre.
  Varianter: va (talspråkligt)
  Grammatik: Verbet vara (1) tillhör de få undantag där det fortfarande finns levande konjunktivformer i svenskan, nämligen vare (i presens) och vore (i preteritum). I äldre svenska förekommer pluralformerna äro (i presens aktiv) och voro (i preteritum aktiv). Ännu längre tillbaka i tiden hade alla personer sin egen böjning i presens: jag äm, du äst, han/hon/den/det är, vi ärom, I ären, de äro
  Användning: Verbet vara har många vardagliga varianter av böjningsformer som är mest uttalsinfluerade, och som mer eller mindre accepteras i skrift. Dessa varianter ä, e eller é istället för är, va istället för var och vara, och vart istället för varit. I verser brukar man använda dessa former för att göra rytmen tydlig för läsaren eller göra det tydligare hur ordet skall uttalas i t.ex. rim.
  Vanliga konstruktioner: vara någon eller något, vara på
  Fraser: tack vare, vara av, vara borta, vara efter, vara emot, vara fast, vara framme, vara för, vara förbi, vara före, vara i fatt, vara ifrån sig, vara i gång, vara ihop, vara inne, vara med, vara nere, vara om sig, vara på, vara till, vara till sig, vara uppe, vara utan, vara ute, vara utom sig, vara vid, vara över
  Jämför: befinna, bestå, dröja, finnas, fortgå, fortvara, fortleva, förslå, existera, hålla sig, leva, uppehålla sig, vistas
 2. (hjälpverb) för att tillsammans med perfektparticip bilda passiv verbform
  Han var född svensk. vad är skillnaden mot kopula här?
 3. (intransitivt) uppta plats i rummet eller tiden; befinna sig
  Jag är hemma.
  Var är cykeln? - Den är i skjulet.
  Festen var ju i fredags kväll!
 4. (intransitivt) existera, finnas
  Fildelningens vara eller icke vara har debatterats länge.
  1819: översättning av Hamlet, Carl August Hagberg:
  Att vara eller inte vara, det är frågan.
 5. (intransitivt) ha en speciell roll i en lek, t.ex. vara den som letar i kurragömma
  Jag är, så göm er fort!
 6. fortsätta verka, hålla i sig
  Hur länge ska det här vara?! Jag tror jag får migrän!
  Synonymer: fortfara
 7. utsöndra var
  Såret varade.
  Besläktade ord: var, varig
Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan kan gälla en eller flera av definitionerna ovan. Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan kan gälla en eller flera av definitionerna ovan.
Besläktade ord: avvara, bevara, förvara, samvaro, tillvaro, frånvaro, närvara, närvaro, undvara, utevaro

Översättningar[redigera]

Bottniska[redigera]

Verb[redigera]

vara

 • uttal: /ʋɑ̀ːɾɑ/, /ʋòːɾɑ/
 1. vara; om natur eller egenskap
  Jag ér ínt’ svø gamal.
  Jag är inte så gammal.
  Vǫrin int’ svø fyrbełsamm! Setin é!
  Var inte så förbehållsamma! Sätt er!
  Etymologi: Av fornnordiska vera.
  Grammatik: Pres. ér (eller é), plur. vara eller érę, pret. vær (eller ), plur. vór’, konj. vór, sup. vurið eller vyrið, imper. sing. var eller ér, plur. vǫrin eller vyrin.
  Varianter: va, væra, vera
  Fraser: varasvø, vara um, vara gitið
 2. hoppa från träd till träd
  Mǫ́rðĕnn vara líksum íkurnĕnn.
  Mården hoppar trämellan liksom ekorren.

Fornnordiska[redigera]

Substantiv[redigera]

Böjningar av vara  Singular Plural
femininum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ vara varan vǫruʀ vǫruʀnaʀ
Ackusativ vǫru vǫruna vǫruʀ vǫruʀnaʀ
Dativ vǫru vǫrunni vǫrum vǫrunum
Genitiv vǫru vǫrunnaʀ vara varanna

vara f

 1. handelsvara

Verb[redigera]

vara

 1. varna; reflexivt varast "låta sig varnas" = vara sik
  Grammatik: Pret. varað.
 2. varsla
  Grammatik: Pret. varði.

Isländska[redigera]

Adjektiv[redigera]

vara

 1. böjningsform av var

Substantiv[redigera]

Böjningar av vara  Singular Plural
femininum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ vara varan vörur vörurnar
Ackusativ vöru vöruna vörur vörurnar
Dativ vöru vörunni vörum vörunum
Genitiv vöru vörunnar vara varanna

vara

 1. råvara, handelsvara, artikel
 2. (i pluralis)gods, last
 3. böjningsform av var
 4. böjningsform av vari
 5. böjningsform av vör

Verb[redigera]

vara

 1. varna
 2. vara, hålla i sig

Skånska[redigera]

Verb[redigera]

vara

 1. vara
  Vi vóre héma i Skáne i fjor.
  Vi var hemma i Skåne förra året.
  Etymologi: Av fornnordiska vera.
  Grammatik: Pres. sing. ær, pres. sing. 2:a pers. æst, pres. plur. æn, pres. plur. 3:e pers. æ, pret. sing. var, pret. plur. vóre, sup. vareð.
  Varianter: va, væra