Appendix:Bring/174. Måttfullhet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

måttfullhet[redigera]

substantiv

måtta, moderation, moderator, moderering, måttlighet, måttlighetssupare, nykterhet, återhållsamhet, självbehärskning, lugn, sinneslugn, besinning, lämpa, hov, hovsamhet, billighet, fördragsamhet, sans, opartiskhet, lidelsefrihet, förnuftighet, foglighet, stillhet, fridsamhet, fridfullhet, fredsstiftare, fredsmäklare, ackommodation, ackommodationsförmåga, kompromiss, medelväg, gyllene medelväg, just miljö, normaltillstånd;

tålamod, stoicism, fattning, kontenans, belevenhet, saktmod, eftergivenhet, tamhet, spakhet, ofarlighet, hjälplighet, dräglighet, förmildrande omständighet;

begränsning, skranka, hållhake, avsaktning, skopa kallt vatten, mildring, lindring, balsam, palliativ, palliativmedel, sövning, vaggsång, sömndryck, sömnmedel, vallmo.

verb

moderera, temperera, mildra, förmildra, avsakta, avsaktas, lugna, sansa sig, sakta sig, försona, bilägga, utjämna, mäkla fred, lirka, stilla, avväpna, kompromissa, bryta av udden, avtrubba, beveka, tillfredsställa, mjukna, vekna, spakna, eftergiva, slå sig till ro, svalka, avkyla, taga sitt förnuft till fånga, svalna, mojna, bedarra, lägga sig, sacka av, avtaga, sätta sig;

tygla, hålla i styr, hålla inom skrankorna, lägga band på, tillbakahålla, återhålla, begränsa, reglera, fördraga, uthärda, tåla, hålla inom behöriga gränser, hålla sig inom behöriga gränser, draga in på staten, draga in seglen, draga in tentaklerna, sticka pipan i säcken, sticka svärdet i skidan, sänka tonen, urskulda, släta över, stryka över med hartassen, överskyla, bemantla, nedtysta, besvärja, få bukt med, förtaga, utspäda, glätta;

lindra, underlätta, gjuta balsam på såren, döva, dämpa, domna, dåsa, vyssja, vagga till ro, invagga i säkerhet;

rabattera, slå av, gå an, reducera, spara, stadga sig, nyktra till.

adjektiv, adverb

måttfull, måttlig, moderat, moderatkonservativ, sansad, hovsam, resonlig, resonabel, förnuftig, skälig, billig, lugn, jämn, normal, sober, stoisk, kallblodig, betänksam, varsam, varlig, försiktig, fördragsam, saktmodig, fridsam, fridfull, stilla, stillsam, blid, from, mild, sedig, belevad, hövlig;

återhållsam, sparsam, förtänksam, tålig, spak, tam, mör i munnen, oblodig, ofarlig, lindrig, hjälplig, dräglig, uthärdlig;

ostörd, ogrumlad, okvald, rogivande, smärtstillande;

lagom, rätt och billigt, med lämpa, varliga, varligen, varsamligen, piano, med halv maskin, som ett lamm, på nykter kaluv;

Tinnerholm stilla ditt blodiga svärd.