Appendix:Bring/544. Falskhet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

falskhet[redigera]

substantiv

svek, svekfullhet, förräderi, förrädare, förrädiskhet, trolöshet, dubbelhet, dubbelmening, dubbelspel, tvetalan, tvetalighet, tvetydighet, oredlighet, oärlighet, orättrådighet, opålitlighet, perfiditet, bedrägeri, bedrägeribrott, bedragare, löftesbrott, löftesbrytare, mened, falskspelare, falskspelarliga, falskmyntning, falskmyntare, falskmyntarband, förfalskning, förfalskare, förfalskningsbrott, falsarium, lögn, lögnaktighet, lögnare, lögnprofet, ljugare, osanning, osannfärdighet;

lömskhet, dolskhet, simulation, simulant, hyckel, hyckleri, hycklare, hycklarskara, förställning, förställningskonst, hypokrisi, hypokrit, förskapning, skrymt, skrymtan, skrymtaktighet, skrymtare, skrymteri, skenhelighet, skenkristendom, skenköp, skenmanöver, ulv i fårakläder, skälm, ärkeskälm, inkarnerad skälm, ögontjänare, lismare, lismeri, krokodiltårar, judaskyss, jesuit, jesuitism, lurifax, lurifaxeri, lurpassning, inställsamhet, smicker, smickrare, tillgjordhet, affektation, förvrängning, förevändning, förebärande, föregivande, undflykt, undskyllan, humbug, humbugsaffär, humbugskur, humbugsmakare, humbugsmänniska, oäkthet, kvasielegans, charlatan, charlataneri, kvacksalvare, kvacksalveri;

ränker, ränkfullhet, ränkmakare, ränksmidare, ränksmideri, ränkspel, machiavellism, reptiliefond, reptiliepress, levebrödspolitik, levebrödspolitiker, knep, knepighet, advokatknep, lagvrängning, lagvrängare, funder, fukter, krumbukter, rävkrok, spratt, huttel, huttleri, skojeri, illfundighet, listighet, list, kvinnolist, arglist, arglistighet, kanalje, kanaljeri, kanaljestreck, bakdantare, bakdanteri, bakhåll, bakslughet, baktal, baktalare, baktanke, bakväg, köpenickiad;

underslev, försnillning, försnillningsbrott, smussel, kontraband, lurendrejare, lurendrejeri, smugglare, smugglarband, smyghandel, smyghål, smygvrå, smygväg, stöld, fickstöld, tjuv, tjuvband, tjuveri, tjuvgods, tjuvgömmare, tjuvknep, tjuvköpare, tjuvliga, tjuvnad, tjuvpack, tjuvskytt, tjuvspråk, tjuvstreck, plagiat, plagiator, prejeri, prejare, utpressning, ocker, ockrare, procentare, procentarränta, procenteri, prånglare, prångleri, prackare, besticklighet, bestickning, mutor, mutbarhet, mutkolv, samvetspenningar, paktum turpe, skurkaktighet, skurkstreck, pliktförgätenhet;

skadeglädje, skryt, överdrift, utbrodering, oriktighet, gäckeri, ironi, sofisteri, ordrytteri, förkonstling, koketteri, hemlighetsmakeri, inbundenhet.

verb

svika, besvika, bedraga, kugga, draga vid näsan, narra, frånnarra, vilseföra, förleda, förfalska, bära falskt vittnesbörd, ljuga, ljuga som en borstbindare, baktala, beljuga, pådyvla, ljuga i någon, slå dalkarlar i ngn, föra bakom ljuset, slå blå dunst i ögonen, tratta i ngn, inbilla, hopdikta, uppdikta, försvärja sig;

hyckla, skrymta, låtsa, förställa sig, förskapa sig, simulera, affektera, förblommera, bemantla, överskyla, fördölja, förhemliga, förtiga, vanställa, förvränga, förvända, förvrida, rida på ord, kringgå, vända kappan efter vinden, föregiva, förebära, giva sig ut för, spela, spela en roll, lysa med lånta fjädrar, plagiera, utmåla, utbrodera, förgylla upp, breda på, skryta, överdriva, skära till i växten, blända, bedåra, kokettera, gäckas med;

spinna ränker, anstifta, hopsmida, koka ihop, lägga ut krokar, gillra, gräva en grop för, sätta krokben för, lurpassa, lura på, eludera, illudera, överlista, lura, avlura, blanda bort korten, smussla, fuska, skolka, skoja, huttla, lista sig till, smyga sig till, tillista sig, lisma, lisma sig till, konstla, kvacksalva;

försnilla, undansnilla, stjäla, stjäla sig till, bortsnappa, smuggla, lurendreja, preja, snyta, uppskörta, ockra, procenta, pracka bort, pracka ihop, pracka med, pracka på, pracka sig fram, pracka sig till, prångla bort, prångla med, muta, besticka.

adjektiv, adverb

falsk, sviklig, svekfull, förrädisk, ofosterländsk, opatriotisk, perfid, trolös, bedräglig, lögnaktig, osann, osannfärdig, menedig, tvetalig, tvetungad, tvetydig, dubbeltydig, hycklad, hypokritisk, skrymtaktig, skenbar, skenfager, skenhelig, skenkristen, namnkristen, jesuitisk, fariseisk, oäkta, oädel, föregiven, oriktig, understucken, humbugsartad, humbugsmässig, tillgjord, konstlad, skruvad, affekterad, inställsam, kokett, skrytsam, ironisk;

bakslug, illslug, illistig, listig, arglistig, lömsk, dolsk, illmarig, illfundig, underfundig, knepig, lurig, ränkfull, slipad, haltungad, förstulen, evasiv, diplomatisk, inbunden;

opålitlig, besticklig, mutbar, oärlig, oredlig, orättrådig, skadeglad, skurkaktig, tjuvaktig, pliktförgäten;

falskeligen, listeligen, svikligen, på lur, på skruvar, under falsk flagg, inkognito.