Appendix:Bring/708. Motstånd

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

motstånd[redigera]

substantiv

motanfall, motanmärkning, motbevis, motbevisning, motförslag, motgift, motgång, mothugg, mothåll, motighet, motparti, motpåstående, motreformation, motsjö, motskrift, motskäl, motspjärn, motspänstighet, motsträvighet, motström, motsägelse, motsägelseanda, mottryck, motverkan, motvilja, motvillighet, motvind, motväder, motvärn, motåtgärd, opposition, protest, reservation, gensaga, gensägelse, gensägelseanda, invändning, inkast, avslag, avsnäsning, ogillande, oblidhet, oblida ögon, obenägenhet, vedervilja, hinder, streck i räkningen, inskränkning, hämsko, hämkedja, försvar, kontroll, interpellation, korsförhör, korseld, tvång, tvångsmedel, tvångströja, tvångsåtgärd, disharmoni, aviga, avigsida, frånsida, motsida, kollision, pliktkollision, anfäktelse, anfäktning, annullering, ogiltighet;

antagonism, fientlighet, ovän, ovänskap, hätskhet, parti, partianda, klassfördom, klasshat, stridighet, konflikt, sammanstötning, uppresning, revolt, myteri, myterist, uppror, upprorsanda, upprorsfanan, upprorsmakare, upprorsman, upprorsstiftare, upplopp, pöbelupplopp, kravall, rabalder, tumult, tumultuant, oväsen, överträdelse, kränkning, sammansvärjning, frond, frondör, komplott, rebell, rebellion, omstörtning, omstörtningsman, omstörtningsparti, revolution, revolutionär, pronunciamento, barrikad, barrikadhjälte, barrikadstrid, strejk, strejkare, strejkbrytare, strejkkassa, arbetsinställelse, lockout, arbetarspärrning, reaktion, bakslag, kontramina, kontraorder, kontrarevolution, kontrastöt;

kotterianda, kotteriväsen, kamarilla, palatsintrig, palatsrevolution, olydnad, uppstudsighet, styvsinthet, tvärhet, stygger, stygging, stygga;

rival, rivalitet, medtävlare, konkurrens, konkurrent, tävlan, tävlingskamp, kapplöpning, kappsegling.

verb

motarbeta, motbevisa, motstå, motsäga, motsätta, motverka, motväga, emotstå, bryta emot, spjärna emot, streta emot, sträva emot, stöta emot, motsätta sig, sätta sig upp mot, trotsa, bjuda spetsen, göra front emot, visa tänderna, spjärna mot udden, sätta sig på tvären, sätta sig på bakbenen, tillbakadriva, tillbakahålla, tillbakavisa, hindra, avstyra, avvärja, parera, korsa, refysera, vägra, protestera, bestrida, lägga sig emellan;

bekämpa, anfäkta, anfalla, kasta ur sadeln, omstörta, omintetgöra, kränka, överträda, vedergälla, hämnas, frondera, uppsäga tro och lydnad, rebellera, revoltera, revolutionera, upphetsa, uppvigla, väcka ond blod, strejka;

ogilla, vända ryggen, förakta, försmå, missförstå, bortförklara, bortresonera, inskränka, binda, fjättra, dämma, stänga, avstänga, tillstänga, spärra, tillspärra, tillbomma, barrikadera, hämma;

rivalisera, konkurrera, tävla.

adjektiv, adverb

motbjudande, motgjord, motig, motsatt, motspänstig, motsträvig, motvillig, ogen, trotsig, olydig, rebellisk, sammansvuren, antagonistisk, fientlig, oblid, ovänlig, frånstötande, tvär, omedgörlig, vidrig, ogynnsam, missgynnande, missgynnsam, avundsam, oförenlig, konträr, kontradiktorisk, avig, avigvänd, konkurrensduglig, obetvinglig, oböjlig, okuvlig, styvnackad, styvsint;

tvärtom, emot, tvärtemot, kontra, tvångsvis.