Appendix:Bring/898. Hat

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

hatare, hatfullhet, hätskhet, sadism, agg, ovilja, förhatlighet, avsky, avskyvärdhet, horrör, aversion, motvilja, vedervilja, groll, förbittring, oförsonlighet, avoghet, nagel i ögat, styggelse, vämjelse, avsmak, leda, odräglighet, animositet, antipati, rashat, raskrig, förföljelse, förföljelseiver, förföljelsemani, förföljelsenit, förföljelseraseri, förföljare, pogrom, judeförföljelse, antisemit, antisemitism, antisemitledare, skadeglädje, missunnsamhet, avund, avundsamhet, avundsjuka, avundsman;

osämja, oenighet, tvedräkt, tvedräktsanda, ovän, ovänlighet, ovänskap, fiende, fiendehand, fiendskap, fientlighet, förtörnelse, harm, uppretning, förgrymmelse, raseri, vrede, vredesmod, vredesutbrott, vredsinthet, förtrytelse, förtrytsamhet, förargelse, förargelseklippa, stötesten, stuckenhet, misshag, misslynthet, purkenhet, retlighet, hämnd, hämndbegär, hämndeande, hämndetåg, hämndgirighet, hämndkänsla, hämndlystnad, hämndplan, hämndtörst, hämnare, bitterhet;

elakhet, ondsinthet, ondska, grymhet, giftighet, ilska, ilskenhet, arghet, arglist, arglistighet, argsinthet, illfundighet, illmarighet, illparighet, illslughet, illvilja, bovaktighet, skurkaktighet, dolskhet, hårdhet, hårdhjärtenhet, hårdsinthet, malis.

verb

hata, avsky, fasa för, revoltera mot, vämjas vid, icke fördraga, lida, uthärda, utstå, önska dit pepparn växer, förbanna, stöta ifrån sig, se snett på, se med sneda ögon, misstycka, harmas, förargas, förgrymmas, komma i håret på, förtörna, förtörnas, vredgas, ilskna, rasa, hämnas, misshaga, vända ryggen, förtryta, förfölja, missunna, avundas;

reta, uppreta, förbittra, förgifta, uppvigla, väcka ond blod, pikera.

adjektiv, adverb

hatfull, hätsk, sadistisk, förhatad, förhatlig, avog, oförsonlig, abominabel, gemen, vidrig, vämjelig, avskyvärd, odiös, horribel, olidlig, odräglig, antipatisk, retsam, skymflig, anstötlig, förargelseväckande, motbjudande, misshaglig, illa omtyckt, illa anskriven, sedd med oblida ögon, frånstötande, osmaklig;

hämndgirig, hämndlysten, fientlig, avsvuren, maliciös, missunnsam, avundsam, avundsjuk, harmfull, gramse, skadeglad, dolsk, grolluppfylld, förbittrad, stucken, stött, sårad, sårande, förgrymmad, pikerad, uppbragt, uppretad, bitter, vred, vredgad, vredsint, ondsint, himlaarg, himlaond, ilsken, ilskefull, rasande, topp tunnor rasande, grym, blodgirig, illasinnad, giftig, antisemitisk;

som hund och katt, tvi, uff, usch, i vredesmod, bitterligen, grymmeligen.