Appendix:Bring/751. Inskränkning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

inskränkning[redigera]

substantiv

begränsning, avstängning, spärrning, inhägnad, fålla, fårfålla, tillbomning, tillstängning, hinder, förhinder, förbud, uppsikt, hejd, tygel, band, ledband, disciplin, kontroll, vite, hot, hotelse, avhållsamhet, återhåll, återhållsamhet, försakelse, abstinens, askes, absolutism, absolutist, ransonering, monopol, monopolisering, illiberalitet, kväsning, tukt, tuktoris, tuktomästare, kloster, pedant, pedanteri;

hämsko, hämkedja, broms, munkorg, munkavle, nosgrimma, handklove, fotblack, fotboja, fjätter, fjättra, boja, kedja, tvångströja, beslag, embargo, blockad, blockering, belägring, inneslutning, instängning, inmurning;

frihetsförlust, frihetsstraff, arrest, arrestering, arresteringsorder, arreststraff, fasttagning, tillfångatagning, fängsling, inburning, inspärrning, inmaning i häkte, häkte, häktning, bysättning, bysättningsutslag, fängsligt förvar, fångenskap, fängelse, fängelsestraff, harem, haremsdam;

tvång, träldom, träldomsok, förslavning, slaveri.

verb

inskränka, begränsa, kringskära, förbjuda, hindra, hejda, tillbakahålla, återhålla, ransonera, monopolisera, undandraga, avhända, fråntaga, frånrycka, betaga, beröva, vingklippa, tygla, dämpa, tukta, kväsa, disciplinera, kontrollera, bevaka, lära ngn mores, stoppa munnen till, oskadliggöra;

tillbomma, tillregla, tillstänga, bromsa, spärra, sträcka, utestänga, avplanka, avstänga, blockera, belägra, innesluta, inhägna, inmura, beslaglägga, beslagtaga, kvarhålla, fastbinda, fastgöra, fastkedja, fastknyta, fastnagla, försegla, buteljera;

fängsla, arrestera, fasttaga, anhålla, fånga, infånga, gripa, häkta, inmana i häkte, tillfångataga, inbura, inspärra, bysätta, sluta i bojor, slå i bojor, fjättra, tjudra, binda, bakbinda, trälbinda, tvinga, intvinga, förslava, undertrycka, kuva, underkuva, kväva, förkväva.

adjektiv, adverb

illiberal, pedantisk, strängt hållen, avhållsam, asketisk, stram, sträv, frihetsfientlig, ofri, tvungen, nödtvungen, fången, vingbruten, vingskjuten, levande begraven;

inom lås och bom, i kurran, under bevakning.