Appendix:Bring/858. Förhoppning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

förhoppning[redigera]

substantiv

hopp, hoppfullhet, hoppets ankare, hoppets stjärna, hoppets stråle, odödlighetshopp, utsikt, ljus utsikt, förväntan, ljuspunkt, förbidan, avbidan, avvaktan, inväntning, väntan, spänd väntan, spänning, tro, tillförsikt, tilltro, förlitan, förlitande, förtroende, förtröstan, självförtröstan, tillit, självtillit, förmodan, antagande, antaglighet, sannolikhet, probabilitet, presumtion, antecipation, antecipering, förutsättning, hypotes, optimism, optimist, sangviniker, förkänsla, förkänning, aning, aningsförmåga, spådom, förutsägelse, förebud, omen, tecken, järtecken, konstellation;

längtan, trängtan, åstundan, önskan, hänförelse, entusiasm, utopi, utopist, luftslott, hägring, dröm, drömbild, drömmeri, drömvärld, fantasi, fantasivärld, inbillning, eldorado, eden, paradis, lycksalighetens ö, förlovade landet, tusenåriga riket, kiliasm, kiliast, adventist;

försäkran, utfästelse, borgen, kredit, tillförlitlighet, säkerhet, försäkring, återförsäkring, expektans, expektansarvode, expektant, räddningsankare, tröst i nöden, gynnsamhet, tur, chans, tärningkast.

verb

hoppas, förtrösta, räkna på, bespetsa sig på, invagga sig i, hängiva sig åt, motse, emotse, förlita sig, lita på, exspektera, avbida, avvakta, vänta, förvänta, invänta, utvänta, förmoda, antaga, tro, tilltro, förutsätta, antecipera, presumera, förebåda, förutsäga, spå, ana, inbilla sig, fantisera, drömma om, åstunda, önska, längta, trängta, blända, bedåra, hägra, hänföra, entusiasmera, gripa efter ett halmstrå, göra upp räkningen utan värden;

lova, utfästa, borga för, försäkra, tillförsäkra, förvissa, uppmuntra.

adjektiv, adverb

hoppfull, hoppgivande, förhoppningsfull, förtröstansfull, förväntansfull, tillitsfull, förtroendefull, förtroendeingivande, förtroendeväckande, lovande, löftesrik, gynnsam, lyckobådande, sannolik, probabel, antaglig, presumtiv, viss, säker, tillförlitlig;

sangvinisk, optimistisk, utopisk, fantastisk, hänförd, entusiastisk, exalterad, högspänd, omisstänksam, aningsfull, aningsrik, paradisisk, ominös;

förmodligen, antecipationsvis, antagligen, tillförlitligen, säkerligen, i väntande dagar, aningsvis, på spänn.