Appendix:Bring/664. Skydd

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

skydd[redigera]

substantiv

skyddare, skyddsande, skyddsgud, skyddshelgon, skyddsherre, skyddsling, skyddsmur, skyddspatron, skyddsvakt, skyddsvärn, skyddsängel, beskydd, beskyddare, beskyddarmin, beskyddarskap, beskyddarton, palladium, beskärm, beskärmare, skygd, hägn, försyn, tillflykt, tillflyktsort, helgd, okränkbarhet, oantastlighet, skärm, hägnad, förmur, eldskärm, lampskärm, regnskärm, , läsida, skjul, tält, farstu, ytterfarstu, ytterfarstuga, farstuga, vård, vårdare, vårdnad, vårdsamhet, föräldravård, förmyndare, förmynderskap, förmyndarekammare, kurator, kuratel, skötare, sköterska, duenna, herde, protektion, protektor, protektorat, gynnare, förkläde, myndling, skötebarn, protegé, klient, knähund, oskuld, menlöshet, riddare, kavaljer;

förvar, förvaring, förvaringsskärl, förvaringsmedel, förvaringsrum, förvaringsställe, förvaringsvalv, lås, lås och bom, inlåsning, nedlåsning, konserv, fasthet, eldfasthet, styrka, vattentäthet, asbest, asbesttråd, trygghet, trygghetskänsla;

bevakning, skiltvakt, skyllerkur, post, vakthög, skyltvakt, vakt, vaktare, vaktbetjänt, vaktgöring, vakthavande, vakthållning, vaktkur, vaktpost, vårdtorn, väktare, väktarrop, väktartorn, gårdvar, bandhund, uppsikt, uppsyningsman, tillsyn, tillsyningsman, eftersyn, polis, konstapel, jägmästare, tull, tullskydd, tullsnok;

säkerhet, säkerhetsmått, säkerhetsåtgärd, säkerhetshandling, lejd, lejdebrev, fri passage, säker passage, ledband, ledfyr, ledsagare, ledstjärna, ledsven, ledtråd, ariadnetråd, eskort, betäckning, betäckningsavgift, konvoj, bärgning, bärgningsanstalt, bärgare, bärgarlön, räddning, ofarlighet;

försiktighet, försiktighetsmått, försiktighetsåtgärd, förutseende, preservativ, talisman, kontroll, karantän, varning, åtvarning, boj, prick, sjömärke, fyr, fyrbetjäning, fyrbåk, fyrfartyg, fyrinrättning, fyrmästare, fyrskepp, fyrtorn, fyrvaktare, båk, båkavgift, båkmedel, båkpenningar;

assurans, assuradör, försäkring, brandförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring, stöldförsäkring, riskpremie, borgen, borgensförbindelse, borgesman, proprieborgen, kaution, kautionist;

försvar, försvarare, fästning, befästning, befästningskonst, befästningsverk, innanverk, borg, sköldborg, vagnborg, skans, fältverk, fältvall, fältvakt, skyttegrav, värn, skottfrihet, ointaglighet, obetvinglighet, sköld, pansar, osårbarhet, avböjning, avvärjning, gardering, parad, garnison, garnisonering, bemanning, besättning, besättningskarl, garde, livgarde, väpnare, vapendragare, förpost, vedett, utpost, utpostering, patrull, rond.

verb

skydda, beskydda, beskärma, protegera, bevara, skygga, överskygga, betäcka, hölja, skyla, inhägna, omhägna, omgärda, gömma, låsa, inlåsa, nedlåsa, förvara, magasinera, inhysa, härbärgera, trygga, betrygga, trygga sig vid, bevaka, säkerställa, assurera, försäkra, garantera, kautionera, borga, bistå, hjälpa, ledsaga, konvojera, eskortera, förebygga, förekomma, varna, åtvarna, rädda, bärga, såvera;

försvara, värna, gardera, parera, avvärja, spärra, tillbomma, tillstänga, förskansa, befästa, garnisonera, bemanna, besätta, rusta, posta, utpostera, patrullera.

adjektiv, adverb

säker, trygg, beprövad, mångbeprövad, lugn, oangriplig, oanfäktbar, oanfäktlig, oantastbar, oantastlig, okränkbar, oemotsäglig, ovederlägglig, oomkullrunkelig, outsläcklig, ogenomtränglig, ointaglig, oövervinnelig, obetvinglig, osårbar, outslitlig, hållbar, härdad, pålitlig, eldfast, vattentät, asbestartad, assurerbar, dyrkfri, skottfri, bombfri, bombsäker, försvarsduglig, sjöduglig, skyddsvänlig, tullskyddsvänlig;

ofarlig, oskadlig, giftfri, gaddlös, oblodig, oskyldig, ostrafflig, menlös, sund, frisk;

utan fara, utan risk, under tak, i hamn, under vingars skugga, i ngns värjo, under lås och bom, pax! serva ordinem et ordo servabit te.