Appendix:Bring/348. Vattenflöde

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

vattenflöde[redigera]

substantiv

vattendrag, vattenfall, vattenkastare, vattenkonst, vattenkvarn, vattenledning, vattensprång, vattenstråle, vattenvirvel, bakvatten, brackvatten, marvatten, sugvatten, tidvatten, ström, strömdrag, strömfall, strömfåra, strömkantring, strömvirvel, bakström, underström, golfström, malström, eda, ida, flöde, tillflöde, utflöde, uppkvällning, frusning, flytning, strömning, tillströmning;

källa, källsprång, källåder, gejser, springbrunn, springflod, springkälla, springtid, springvatten, sprudel, brunn, brunnsvatten, brunnsåder, brunnsöppning, fontän, fontänbild, fontänfigur, älv, å, åvatten, flod, flodarm, flodbädd, floddelta, floddike, flodfåra, flodmynning, flodområde, flodstrand, flodvatten, biflod, biflodsystem, tillopp, avlopp, inlopp, utlopp, fors, forsvatten, kaskad, katarakt, bäck, vårbäck, vårflod, bergbäck, bergström, rännil, överfallshjul, underfall, underfallshjul;

brottsjö, bränning, störtsjö, svall, vågsvall, svallvåg, svallning, bölja, dyning, uppsjö, våg, vågberg, vågdal, flod, flodtid, ebb, dödsjö, dödvatten, skvalp, plask, plaskning, kanal, sluss, fjord, vik, havsvik, gatt;

nederbörd, regn, regnby, hällregn, höstregn, slagregn, solregn, ösregn, skval, skvalregn, dugg, duggregn, rotblöta, störtflod, störtregn, störtskur, skydrag, skyfall, syndaflod, oväder, urväder, vargaväder, rusk, ruskighet, ruskväder, dusk, duskighet, slask, slaskväder, slabb, slafs, stänk, skvätt, skur, takdropp, takränna, stupränna, stuprör;

översköljning, överspolning, översprutning, överstänkning, överströmning, översvallning, översvämning, överösning, dusch, stril, spruta, stråle, öronspruta, handspruta, handpump, pump, pumpverk, ösning, öskar, öskärl, sil, silning, bevattning, utgjutning, ihällning, uthällning, idrypning, dropp, nedstänkning, skvätt, avloppsvatten, spott, spya, spyende;

hydraulik, hydrografi, hydrostatik.

verb

flöda, strömma, forsa, frusa, skvala, flyta, rinna, sprudla, spruta, strila, duscha, överskölja, överslå, överspola, överspruta, överströmma, överstänka, översvalla, översvämma, överösa, dränka, vattna, bevattna, stänka, nedstänka, regna, hällregna, skvalregna, stöpregna, störtregna, ösregna, ruska, duska, dugga, ösa ned;

bölja, svalla, välla, kvälla, framkvälla, uppkvälla, sippra, tillra, sila, tappa, filtrera, destillera, hälla, uthälla, ihälla, drypa, idrypa, utgjuta, utfalla, utmynna, utvattna, vaska, utvaska, pumpa, skölja, spola, slaska, skvätta, skvalpa, plaska, slabba, slafsa, drälla, spilla, droppa, läcka, sprätta, ösa;

snyta, dregla, spotta, spy, svettas, lacka, porla, sorla, fräsa, puttra, småputtra, plumsa, brusa, slingra, bukta sig.

adjektiv, adverb

sprudlande, källfrisk, kringfluten, regnig, regndiger, ruskig, duskig, slaskig, slabbig, fuktig, hydraulisk, hydrostatisk, hydroteknisk;

skurvis, skvättvis, vågvis, droppvis, dropptals, i ur och skur, i regnvrån.