Appendix:Bring/58. Ordning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

ordningsanda, ordningsföljd, ordningsföreskrift, ordningsmakt, ordningsman, ordningsmani, ordningsmänniska, ordningsnummer, ordningspedant, ordningsregel, ordningssinne, ordningsstadga, ordningsstadgande, ordnare, tur, tur och ordning, regel, regelbundenhet, regelmässighet, lag, lagbundenhet, plan, planmässighet, formulär, system, norm, normering, normalisering;

husordning, ordentlighet, skick, uppfostran, påpasslighet, hushållning, sparsamhet, snygghet, städ, städning, uppbäddning, vardagslag, sakernas vanliga gång, vana, slentrian, rutin, metod;

symmetri, motstycke, pendang, översiktlighet, jämnmått, jämvikt, likformighet, takt, rytm, pendelslag, pendelsvängning, harmoni, sfärernas harmoni;

grad, gradering, gradation, skala, måttstock, steg, trappsteg, klass, stånd, rang, ställning, position, plats, ämbete, tjänst, anställning, subordination, underordning, disciplin, tukt, manstukt, lydnad, förstaklassbiljett, andraklassbiljett, förstaklassist, förstaopponent, andraklassist, andraopponent;

anordning, disposition, progression, serie, avdelning, lärokurs, punkt, följd, rad, led, linje, räcka, radda, stamträd;

arrangemang, anstalt, inrättning, konstitution, förvaltning, ekonomi, rangerad karl.

verb

ordna, anordna, inordna, underordna, reglera, normera, normalisera, klassificera, placera, inpassa, rangera, inrangera, arrangera, inrätta, uppgöra, konstituera, konstituera sig, anställa, veta sin plats;

forma, formulera, dana, bilda, utbilda, sätta i gång, komma i gång, fortskrida, slå in, träffa in, besanna, besannas;

snygga, städa, uppbädda.

adjektiv, adverb

ordentlig, ordentligen, regelbunden, regelmässig, reguljär, regelrätt, reglementsenlig, reglerad, lagbunden, påpasslig, punktlig, strikt, stringent, ordinär, ordinarie, normal;

mönstergill, systematisk, konsekvent, metodisk, tydlig, redig, klar, översiktlig, överskådlig, korrekt, formlig;

symmetrisk, rytmisk, metrisk, taktfast, taktsäker, välbyggd, välrustad, välvårdad, prydlig, fin, nätt, städad, vårdad, snygg;

likformig, jämn, jämnlöpande, lodrät, enahanda, ostörd, orubbad, oomkullrunklig, trankil, lugn, lugn som en filbunke, rejäl, praktisk, affärsmässig, konstitutiv, periodisk, första, andra, tredje;

i lag, i tur, i tur och ordning, som ett urverk, efter linjal, i jämn takt, steg för steg, gradvis, periodvis, punktvis, pro primo, pro secundo, genomgående, småningom, sakta vackert, i sakta mak, tripp trapp trull, så fint som ett dockskåp.