Appendix:Bring/873. Anseende

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

anseende[redigera]

substantiv

beröm, berömmelse, berömdhet, namn, namnkunnighet, rykte, ryktbarhet, världsrykte, notabilitet, renommé, ryktets vingar, märkesman, märkvärdighet, celebritet, koryfé, samhällets pelare, högsta hönset i korgen, auktoritet, betydenhet, betydelse, första fiol, huvudperson, primadonna, diva, heros, hjälte, dagens hjälte, lejon, dagens lejon, folkhjälte, folkgunst, aktning, högaktning, reputation, reputerlighet, respekt, gehör, öronljud, uppmärksamhet, nimbus, erkännande, utmärkthet, heder, ansenlighet, inflytande, vikt, värdering, uppskattning, omtyckthet, popularitet, beundran, beundrare, prestige, pondus, pamp, hedersamhet, ärans man, vördnad, vördnadsbetygelse, aktningsbetygelse, aktningsbevis, aktningsfullhet, aktningsgärd, aktningsvärdhet, danneman, dannekvinna;

anförare, hövding, ledare, förebild, mönster, stjärna, ledstjärna, prydnad, pärla, seger, segerherre, segerhjälte, segerlön, segerpalm, segertecken, segertåg, segervinnare, storhet, storhetstid, stormakt, stormaktsvälde, storman, storverk, överman, rekord, världsrekord, glans, glansperiod, glanspunkt, glansroll, glanstid, gloria, helgon, helgonbild, kanonisation, kanonisering;

ära, ärebetygelse, ärebevisning, äredikt, äregirighet, ärelystnad, äreminne, äreport, äreskänk, ärestod, äreställe, äretecken, äretitel, ärevördighet, hyllning, hyllningsceremoni, leverop, hurrarop, hurrning, bifall, bifallsrop, bifallssorl, bifallsstorm, bifallstecken, bifallsyttring, utmärkelse, hedersbetygelse, hedersbevisning, hedersborgare, hedersdag, hedersdiplom, hedersdoktor, hedersgåva, hedersgäst, hedersledamot, hederslegionen, hedersnamn, hedersomnämnande, hedersordförande, hedersplats, hederspost, hederspris, hedersrum, hederssak, hedersskänk, hederstecken, hederstitel, hedersvakt, hedersvärja, agreé, agreéring, lager, lagerkrans, lagerkröning, pris, prisbelöning, prismedalj, pristagare, prisvinnare, belöning, belöningsmedalj, belöningssätt, distinktion, distinktionsmärke, distinktionstecken, orden, storkors, kommendör, kraschan;

rang, rangklass, rangordning, rangrulla, grad, gradbeteckning, gradtecken, försteg, företräde, företrädesrätt, företrädesrättighet, värdighet, värdighetstecken, titulatur, titel, titelsjuka, titelväsen, förnämhet, förnämitet, höghet, högvördighet, upphöjdhet, upphöjelse, majestät, majestätlighet, excellens, eminens, primas, primat, primaträtt, troman, ämbete, tjänst, avancemang, befordran;

levnadsställning, levnadsstandard, levnadsvillkor, position, samhällsklass, kondition, ställning, samhällsställning, stånd, ståndsperson, ståndsprivilegium, ståndsskillnad, adel, adelsbrev, adelskap, förtjänst, förtjänstadel, god ton, man av värld, hovgunst, gunst, gunstbevis, gunstbevisning, gunstling, gunstlingskap, ålder, ålderman, ålderspresident, kast, kastanda, kastindelning, kastskillnad, kastväsen;

firning, dedikation, dedikationsexemplar, tillägnan, panegyrik, panegyriker, panegyrist, parentation, parentator, minnesblad, minnesfest, minnesgåva, minnesgärd, minnespenning, minnesruna, minnesskrift, minnessten, minnesstod, minnessång, minnestal, minnestalare, minnestavla, minnestecknare, minnesteckning, minnesverk, minnesvers, minnesvård, eftermäle, åminnelse, monument, odödlighet.

verb

akta, högakta, vörda, uppskatta, värdera, respektera, ära, beundra, berömma, hedra, hedra sig, utmärka, utmärka sig, skörda bifall, väcka uppseende, göra väsen av sig, imponera, gå i spetsen, spela första fiolen, anföra, dirigera, presidera, komma sig upp, avancera, betyda något, förtjäna sina sporrar, segra, glänsa, överglänsa, stråla, överstråla;

fira, hylla, höja till skyarna, höja till stjärnorna, illustrera, prisa, tilljubla, hurra, celebrera, gloriera, glorificera, glorifiera, upphöja, förhärliga, omstråla, odödliggöra, kanonisera, lagerkröna, belöna, prisbelöna, agreera, utnämna, titulera, befordra, adla, dedicera till.

adjektiv, adverb

ansedd, framstående, betydande, distingerad, förtjänt, förtjänstfull, beaktad, högaktad, aktningsvärd, aktningsbjudande, vördnadsvärd, vördnadsbjudande, erkännansvärd, remarkabel, respektabel, honorabel, hedervärd, hedersam, uppskattad, förträfflig, inflytelserik, framskjuten, populär, guterad, väl anskriven, omtyckt, avhållen, gäv, reputabel, reputerlig;

firad, beundransvärd, berömvärd, berömlig, prisvärd, oförliknelig, pampig, makalös, utmärkt, utsökt, splendid, briljant, superb, syperb, famos, eminent, storartad, imposant, imponerande, överlägsen, sublim, betydningsfull, viktig, ansenlig, ampel, prisgill;

ärofull, ärorik, berömd, vittberömd, världsberömd, vittbekant, vittfrejdad, renommerad, ryktbar, namnkunnig, frejdad, frejdstor, allbekant, riksbekant, landskunnig, rikskunnig, illuster, celelser, notorisk, famös, glorrik, glorvördig, besjungen, mångbesjungen, heroisk, segerkrönt, segerrik, segersäll, segervan, märklig, märkvärdig, oförglömlig, oförgätlig, helig, sankt, odödlig;

upphöjd, majestätlig, majestätisk, förnäm, förnämlig, uppsatt, adlig, furstlig, ädel, ädelboren, högädel, högättad, välboren, högvälboren, vördig, högvördig, ärevördig, högärevördig, kraschanprydd, titulär, sjuk, titelsjuk, modern, elegant, gentil, välbördig, vällovlig;

vördnadsfull, vördsam, högaktningsfull, panegyrisk;

i allas mun, utan like, oförlikneligen, ansenligen, vördsamligen, hell!.